Wat is energie-etikettering?

Huishoudelijke verwarmings- en waterverwarmingstoestellen zijn goed voor ongeveer 30 % van het huishoudelijke energieverbruik in Europa.
Het ontwerpen van milieuvriendelijke producten en het promoten bij eindgebruikers van de technologieën met de beste prestaties zal tegen 2020 leiden tot:

 • Een totale jaarlijkse energiebesparing van 56 miljoen ton olie-equivalent, wat neerkomt op het uitschakelen van alle verwarmingsinstallaties en waterverwarmers van twee landen ter grootte van Italië.


Vanaf 26 september 2015 zullen er ErP- en energie-etiketteringsrichtlijnen gelden in Europa voor verwarmings- en waterverwarmingsproducten (boilers, warmtepompen, microwarmtekrachtkoppelingstoestellen, waterverwarmers en voorraadboilers)¹.

¹De richtlijnen zullen uitsluitend gelden voor producten die na 26/09/2015 op de markt werden gebracht; vóór die datum ingekochte producten mogen nog worden verkocht en geïnstalleerd.

Hoe moeten energielabels worden gelezen?

Er bestaan verschillende labels, afhankelijk van het type en de functies van het product (verwarming en waterverwarming, voor producten die beide kunnen, moet het label beide classificaties vermelden).

Naast de energieklasse vermeldt het label nog andere informatie die nuttig kan zijn om te weten welk product de geringste impact heeft op het milieu (bv. vermogen- en verbruikswaarden in verschillende klimaten, geluidsemissie enz).

Het is mogelijk de energie-efficiëntie van een ruimte- of waterverwarming te verhogen door verschillende producten en toebehoren aan elkaar te koppelen in een systeem. In dat geval moet dat systeem een systeemlabel (pakketlabel) dragen, naast de labels van de afzonderlijke producten.

KLIK HIER OM EEN ENERGIELABEL TE VERKENNEN
Beweeg de muisaanwijzer over het interactieve energielabel om meer te weten te komen over de verschillende onderdelen en nieuwigheden.
Naam of handelsmerk van de fabrikant
Modelnaam
Energieklassen
Energieklassen
Energie-efficiëntieklasse van ruimteverwarming
Energie-efficiëntieklasse van waterverwarming
Ruimteverwarmings functie
Water verwarming belastingsprofiel
Geluidsvermogensniveau
Nominale warmteafgifte
Naam of handelsmerk van de fabrikant
Modelnaam
Energieklassen
Energie-efficiëntieklasse van waterverwarming
Water verwarming belastingsprofiel
Geluidsvermogensniveau (Binnen)
Jaarlijks verbruik
Manufacturer's name or trademark
Model's name
Energy classes
Water heating energy efficiency class
Water heater lead profile
Sound power level (Indoor)
Estimated annual electricity usage
Naam of handelsmerk van de fabrikant
Systeemnaam
Pakketlabel energieklassen
Pakketlabel energieklassen
Energie-efficiëntieklasse van ruimteverwarming
Energie-efficiëntieklasse van waterverwarming
Ruimteverwarmings functie
Water verwarming belastingsprofiel
Energie-efficiëntieklasse van voorkeursverwarming
Bestanddelen van aanvullend pakket: zonnecollector, warmwaterreservoir, temperatuurregeling, aanvullende ruimteverwarmer

Ruimteverwarming (gasboiler)

Waterverwarming (conventionele waterverwarmers)

Water heating (heat pumps)

Pakketlabels (ruimteverwarming)

ErP - Energy related Products

START

1Kies uw toestel

WARM WATER
VERWARMING
VOLGENDE >

Ariston voor u


Alle Ariston-producten voldoen al aan de bepalingen van de ErP-richtlijn. U kunt een beroep doen op de knowhow en deskundigheid van Ariston om inzicht de krijgen in de context van de nieuwe regels en om de verandering te verwelkomen als een nieuwe kans.

Ariston kan u ondersteunen in termen van:

 • Ondersteuning voor het ontwerpen en installeren van systemen,
 • Oplossingen uit de hoogste energieklasse in iedere productcategorie,
 • Een onlineconfigurator voor systeemenergielabels,
 • Trainings,
 • Technische en normatieve ondersteuning,
 • Permanent beschikbare klantenservice.

Rollen en verantwoordelijkheden

DEALERS

De product/systeem-dealers verkopen, verhuren, leasen of tonen producten aan eindgebruikers; daarom kunnen ook loodgieters, technici en designers tot deze categorie behoren. Ze moeten garanderen dat:

 • de producten of systemen zijn voorzien van hun respectieve labels, die goed zichtbaar worden aangebracht,
 • de producten/systemen worden verkocht samen met hun wettelijk vereiste informatie over energie-efficiëntie, ook wanneer ze worden verkocht zonder dat de eindgebruiker ze eerder heeft gezien,
 • eventueel technisch reclame- of promotiemateriaal voor een product of systeem, met informatie over energie-efficiëntie of prijs, bevat indicaties over hun energie-efficiëntieklasse.
Ga naar leveranciers >

Rollen en verantwoordelijkheden

LEVERANCIERS

De leverancier is de persoon die het product verkoopt en hij/zij is er verantwoordelijk voor de producten van de volgende informatie te voorzien:

 • een productenergielabel (in geval er slechts één product zou zijn),
 • een technische fiche,
 • een systeemenergielabel naast het label van het afzonderlijke product, wanneer hij/zij een systeem van producten verkoopt of wanneer hij/zij van mening is dat het verkochte afzonderlijke product in de toekomst in een systeem kan worden opgenomen,
 • een systeemfiche, waarvan de delen betreffende het product (of het te koop aangeboden systeem) al zijn ingevuld.

< Ga naar Dealers