Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα;

Tα οικιακά συστήματα θέρμανσης όπως κι αυτά της παραγωγής ζεστού νερού αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Σχεδιάζοντας προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και προωθώντας στους τελικούς καταναλωτές τις τεχνολογίες με την υψηλότερη απόδοση θα έχει σαν αποτέλεσμα το 2020:

 • μια συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 56 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, σαν να έχουν απενεργοποιηθεί όλα τα συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού δύο χωρών μεγάλων όσο και η Ιταλία*.

Ξεκινώντας από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015, οι κανονισμοί του οικολογικού σχεδιασμού ERP και της ενεργειακής σήμανσης θα εφαρμόζονται στην Ευρώπη στα προϊόντα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού (λέβητες, αντλίες θερμότητας, συσκευές μικρο-συμπαραγωγής, θερμοσίφωνα, και δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού)¹.

¹Οι κανονισμοί θα εφαρμόζονται μόνο σε προϊόντα που θα βγούνε στην αγορά μετά της 26/09/2015. Αυτά πού έχουν αγοραστεί πριν την ημερομηνία αυτή συνεχίζουν να πωλούνται και να εγκαθίστανται.

Πώς να διαβάσετε την ενεργειακή ετικέτα;


Υπάρχουν διαφορετικές ετικέτες, ανάλογα με τον τύπο και τις λειτουργίες του προϊόντος (θέρμανση και θέρμανση νερού. Για προϊόντα που κάνουν και τα δύο η ετικέτα θα πρέπει να απεικονίζει και τις δύο κατηγοριοποιήσεις.

Εκτός από την ενεργειακή κλάση, η ετικέτα παρέχει και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για να γίνει κατανοητό ποια είναι τα προϊόντα με τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. (π.χ. ισχύς και κατανάλωση σε διαφορετικές θερμοκρασίες, θόρυβος κτλ.).

Η ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού μπορεί να αυξηθεί συνδέοντας διαφορετικά προϊόντα και αξεσουάρ μαζί σε ένα σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει και το σύστημα ετικέτα (στη συσκευασία) επιπλέον της ετικέτας που υπάρχει στο προϊόν.
 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΏ ΝΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
Περιηγηθείτε στη διαδραστική ετικέτα ενεργειακής απόδοσης και μάθετε περισσότερα για μεμονωμένα εξαρτήματα και καινοτομίες
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή
Μοντέλο
Ενεργειακές κλάσεις
Ενεργειακές κλάσεις
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού
Λειτουργία θέρμανσης χώρου
Προφίλ διάθεσης ΖΝΧ
Επίπεδο έντασης ήχου
Ταξινομημένη ισχύς εξόδου
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή
Μοντέλο
Ενεργειακές κλάσεις
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού
Προφίλ διάθεσης ΖΝΧ
Επίπεδο έντασης ήχου (Εσωτερικά)
Ετήσια κατανάλωση
Manufacturer's name or trademark
Model's name
Energy classes
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού
Water heater lead profile
Επίπεδο έντασης ήχου (Εσωτερικά)
Estimated annual electricity usage
Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή
Όνομασία συστήματος
Κλάσεις ενεργειακή απόδοσης πακέτου
Κλάσεις ενεργειακή απόδοσης πακέτου
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού
Λειτουργία θέρμανσης χώρου
Προφίλ διάθεσης ΖΝΧ
Προτιμησιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης θερμαντήρα
Επιπρόσθετα εξαρτήματα συστήματος: Ηλιακός συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού, έλεγχος θερμοκρασίας, συμπληρωματική θέρμανση

Θέρμανση χώρου (Λέβητας αερίου)

Θέρμανση νερού (συμβατικοί θερμοσίφωνες)

Θέρμανση νερού (Αντλίες θερμότητας)

Ετικέτες πακέτου (Θέρμανση χώρου)

Η Αriston για ΣέναΌλα τα προϊόντα της Ariston είναι ήδη συμβατά με τις απαιτήσεις του κανονισμού ErP.
Μπορείτε να επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία της Ariston για να καταλάβετε το πλαίσιο των νέων κανονισμών και να υποδεχτείτε την αλλαγή ως ευκαιρία.

Η Ariston μπορεί να σας υποστηρίξει σε θέματα όπως:

 • Καθοδήγηση για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων,
 • Κορυφαίες λύσεις ενεργειακής κλάσης σε κάθε κατηγορία προϊόντων,
 • Διαδικτυακό εργαλείο διαμόρφωσης ενεργειακής ετικέτας συστήματος,
 • Εκπαιδεύσεις,
 • Τεχνική και κανονιστική υποστήριξη,
 • Συνεχή εξυπηρέτηση πελατών.

 

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το ErP.

Ρόλοι και ευθύνες

ΕΜΠΟΡΟΙ

Οι έμποροι πουλάνε, νοικιάζουν ή εκθέτουν προϊόντα/συστήματα στον τελικό χρήστη. Οι υδραυλικοί, οι τεχνικοί και οι μελετητές μπορεί να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
Πρέπει να εγγυώνται ότι:

 • Τα προϊόντα ή συστήματα πρέπει να έχουν τις σχετικές ετικέτες τους που πρέπει να είναι εμφανείς;
 • Τα προϊόντα/συστήματα να πωλούνται μαζί με τις πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τους απόδοση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που πωλούνται χωρίς να τα έχει δει ο τελικός χρήστης πριν;
 • Κάθε τεχνική διαφήμιση ή προωθητικό υλικό ενός προϊόντος ή συστήματος που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ενέργειας ή την τιμή πώλησης να απεικονίζει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσής τους.
Προμηθευτές >

Ρόλοι και ευθύνες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο προμηθευτής πουλάει το προϊόν και είναι υπεύθυνος να παρέχει τα προϊόντα με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Μία προϊοντική ενεργειακή ετικέτα (σε περίπτωση που είναι μόνο ένα προϊόν),
 • Ένα τεχνικό δελτίο,
 • Μία ενεργειακή ετικέτα συστήματος μαζί με την προϊοντική ετικέτα αν πουλάει συστήματα προϊόντων ή πιστεύει ότι το προϊόν που θα πουληθεί μπορεί να συνδυαστεί σε σύστημα στο μέλλον,
 • Ένα δελτίο συστήματος με συμπληρωμένες τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν ή το σύστημα προς πώληση.

< ‘Έμποροι