Význam energetických štítků


Vytápění a ohřev vody v domácnostech v Evropě představuje přibližně 30 % celkové spotřeby energie. Vývoj ekologicky přívětivých výrobků a podpora technologií s vysokým výkonem pro koncového uživatele do roku 2020 má tento dopad:

 • Ročně bude ušetřena energie 56 milionů tun ropného ekvivalentu, což odpovídá spotřebě energie na vytápění a ohřev vody dvou zemí srovnatelných s Itálií​.


Od 26. září nabývají platnosti směrnice ES o ekodesignu (ErP) a o značení energetickými štítky  štítkování týkající se výrobků pro vytápění a ohřev vody (kotle, tepelná čerpadla, mikro-kogenerační jednotky, ohřívače vody a zásobníky)¹.


¹Nařízení se bude vztahovat pouze na výrobky uvedené na trh po 26/9/2015; výrobky zakoupené před tímto datem mohou být nadále prodávány a instalovány.

Informace na energetickém štítku


Existují rozdílné štítky v závislosti na typu a použití výrobku (pro výrobky zajišťující ohřev vody i vytápění musí být uvedena klasifikace pro obě činnosti).


Kromě energetické třídy poskytuje štítek i další užitečné informace (například výkon a spotřeba energie v různých klimatických oblastech, hlučnost atd.).

Spojením různých výrobků do systémů je možné zvýšit energetickou účinnost vytápění a ohřevu vody. V takovém případě musí mít systém (balíček) svůj štítek,  navíc ke štítkům pro jednotlivé výrobky v systému.

KLIKNĚTE ZDE PRO UKÁZKY ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ
Kliknutím na interaktivní štítek se dozvíte více informací o jednotlivých údajích.
Výrobce – jméno nebo značka
Model
Energetická třída
Energetická třída
Energetická třída vytápění
Energetická třída ohřevu vody
Vytápění
Deklarovaný zátěžový profil
Hlučnost
Výkon
Výrobce – jméno nebo značka
Model
Energetická třída
Energetická třída ohřevu vody
Deklarovaný zátěžový profil
Hlučnost (Uvnitř)
Roční spotřeba
Manufacturer's name or trademark
Model's name
Energy classes
Water heating energy efficiency class
Water heater lead profile
Sound power level (Indoor)
Estimated annual electricity usage
Výrobce – jméno nebo značka
Název systému
Energetická třída systému
Energetická třída systému
Energetická třída vytápění
Energetická třída ohřevu vody
Vytápění
Deklarovaný zátěžový profil
Energetická třída primárního ohřívače
Doplňkové komponenty: Solární kolektor, zásobník teplé vody, regulace teploty, doplňkový ohřívač

Vytápění (plynový kotel)

Ohřev vody (konvenční ohřívač vody)

Water heating (heat pumps)

Štítek systému (vytápění)

ERP – Ekodesign

START

1Zvolte Váš výchozí výrobek

OHŘEV VODY
VYTÁPĚNÍ
DALŠÍ >

Ariston servis pro VásVšechny výrobky Ariston jsou již v souladu s požadavky ErP. Můžete využít znalostí firmy Ariston, porozumět díky nim novým předpisům a přijmout změnu jako příležitost.

Ariston Vám poskytne podporu v těchto oblastech:

 • Odborné poradenství při návrhu a instalaci systému,
 • Nabídka řešení v nejlepší energetické třídě v každé kategorii výrobků,
 • Online konfigurátor energetických štítků,
 • Školení,
 • Technická a normativní pomoc,
 • Vždy dostupný zákaznický servis.

Role a zodpovědnosti

OBCHODNÍK

Obchodník musí zajistit, aby výrobky, které jsou vystavovány, prodávány nebo pronajímány koncovým uživatelům splňovaly následující:

 • Výrobky nebo systémy byly označeny štítky na viditelném místě,
 • Výrobky/systémy byly prodávány s informacemi o energetické účinnosti požadovanými předpisy, i v případě, že jsou prodávány aniž by je spotřebitel předtím viděl. 
 • Jakákoliv reklama nebo propagační materiál, které obsahují informace nebo cenu výrobku/systému, obsahovaly také energetickou třídu účinnosti produktu.

K dodavatelům >

Role a zodpovednosti

DODAVATEL

Dodavatelem je osoba prodávající výrobek a je zodpovědný/á za poskytování následujících informací:

 • Energetického štítku výrobku (v případě, že se jedná pouze o jeden výrobek),
 • Technického informačního listu,
 • Energetického štítku systému i v případě, kdy by výrobek mohl být do budoucna do systému zapojen,
 • Již vyplněný technický informační list týkající se výrobku (nebo systému za účelem prodeje).

< K obchodníkovi